Λογιστικά γραφεία

Καταργήστε τη συλλογή χειρόγραφων παραστατικών και επωφεληθείτε από την αυτόματη σύνδεση των λογιστικών σας εφαρμογών με το Epsilon Smart και με την πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε.

Αμφίδρομη Επικοινωνία
Η επιχείρηση με την έναρξη χρήσης της εφαρμογής λαμβάνει On line όλα τα δεδομένα συναλλασσομένων και λοιπών λογαριασμών από τις εφαρμογές (Extra – Hyper - Academia Financials - Accountant) που τηρεί ο λογιστής στο γραφείο του.
Tο Epsilon Smart είναι η μόνη εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης η οποία ενημερώνει αυτόματα και αμφίδρομα τις λογιστικές εφαρμογές Extra – Hyper - Academia Financials - Accountant
Κέρδισε χρόνο και βελτίωσε την εξυπηρέτηση των πελατών σου με τα πλεονεκτήματα του Epsilon Smart
Παραστατικά

Πλήρης κατάργηση των χειρόγραφων παραστατικών και της συλλογής αυτών από τον λογιστή.

Εφαρμογές

Οι ενέργειες χρήσης του Epsilon Smart, καθώς και η επικοινωνία του με τις εφαρμογές του λογιστή γίνεται και από απόσταση.

Επικοινωνία

Δεν απαιτείται καμία απολύτως παραμετροποίηση ή σύνθετη διαδικασία δημιουργίας γεφυρών επικοινωνίας μεταξύ του Epsilon Smart και των εφαρμογών του λογιστικού γραφείου (Extra, Hyper Λογιστική Διαχείριση, Academia Financials και Accountant). Αρκεί μόνο μια σύνδεση στο Internet.

Αυτοματοποίηση

Αυτόματο άνοιγμα του Epsilon Smart για κάθε πελάτη του λογιστή μέσα από τις εφαρμογές λογιστικής διαχείρισης (Extra, Hyper, Academia Financials, Accountant) με αυτόματη ενσωμάτωση των σταθερών στοιχείων της εταιρείας για να είναι έτοιμο προς χρήση.

Ενσωμάτωση

Αυτόματη ενσωμάτωση των σταθερών στοιχείων των συναλλασσόμενων (πελατών - προμηθευτών) στο Epsilon Smart για κάθε πελάτη του λογιστή.

Σύνδεση

Αυτόματη σύνδεση του Epsilon Smart με την Α.Α.Δ.Ε. για την άντληση των σταθερών στοιχείων νέων συναλλασσόμενων.

Άμεση έκδοση

Έτοιμη παραμετροποίηση στην εφαρμογή Epsilon Smart που εξασφαλίζει την άμεση έκδοση τιμολογίων από τον πελάτη και την άμεση καταχώρηση αγορών και δαπανών.

Έγγραφα

Αυτόματη ενσωμάτωση όλων των εγγραφών από το Epsilon Smart στη λογιστική εφαρμογή χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε γέφυρα ή παραμετροποίηση (πωλήσεις - αγορές - δαπάνες κλπ.).

Κεντρική διαχείριση

Κεντρική διαχείριση και αυτόματη σύνδεση του λογιστή στην εφαρμογή κάθε πελάτη του για την εκτέλεση οποιασδήποτε ενέργειας όπως άνοιγμα νέων παραστατικών, προσαρμογή συντελεστών Φ.Π.Α., μεταβολές ή διαγραφές κινήσεων κλπ.

myDATA

Άμεση σύνδεση με την πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε. για την αποστολή παραστατικών πώλησης.

Αποκλειστικότητα

Οι εφαρμογές Extra – Hyper – Academia Financials συνδέονται μόνο με το Epsilon Smart και όχι με οποιαδήποτε εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Μάθετε τα πάντα για το myDATA

Τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, με την οποία η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ MYDATA

An unhandled error has occurred. Reload 🗙