Λογιστικά γραφεία

Καταργήστε τη συλλογή χειρόγραφων παραστατικών και επωφεληθείτε από την αυτόματη σύνδεση των λογιστικών σας εφαρμογών με το Epsilon Smart και με την πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε.

Αμφίδρομη Επικοινωνία
Η επιχείρηση με την έναρξη χρήσης της εφαρμογής λαμβάνει On line όλα τα δεδομένα συναλλασσομένων και λοιπών λογαριασμών από τις εφαρμογές (Extra - Hyper) που τηρεί ο λογιστής στο γραφείο του.
Οι λογιστικές εφαρμογές (Extra - Hyper) των λογιστικών γραφείων ενημερώνονται αυτόματα με τα παραστατικά που εκδίδει η επιχείρηση.
Παραστατικά

Πλήρης κατάργηση των χειρόγραφων παραστατικών και της συλλογής αυτών από τον λογιστή.

Εφαρμογές

Οι ενέργειες χρήσης του Epsilon Smart, καθώς και η επικοινωνία του με τις εφαρμογές του λογιστή γίνεται και από απόσταση.

Επικοινωνία

Δεν απαιτείται καμία απολύτως παραμετροποίηση ή σύνθετη διαδικασία δημιουργίας γεφυρών επικοινωνίας μεταξύ του Epsilon Smart και των εφαρμογών του λογιστικού γραφείου (Extra και Hyper Λογιστική Διαχείριση). Αρκεί μόνο μια σύνδεση στο Internet.

Αυτοματοποίηση

Αυτόματο άνοιγμα του Epsilon Smart για κάθε πελάτη του λογιστή μέσα από τις εφαρμογές λογιστικής διαχείρισης (Extra, Hyper) με αυτόματη ενσωμάτωση των σταθερών στοιχείων της εταιρείας για να είναι έτοιμο προς χρήση.

Ενσωμάτωση

Αυτόματη ενσωμάτωση των σταθερών στοιχείων των συναλλασσόμενων (πελατών - προμηθευτών) στο Epsilon Smart για κάθε πελάτη του λογιστή.

Σύνδεση

Αυτόματη σύνδεση του Epsilon Smart με την Α.Α.Δ.Ε. για την άντληση των σταθερών στοιχείων νέων συναλλασσόμενων.

Άμεση έκδοση

Έτοιμη παραμετροποίηση στην εφαρμογή Epsilon Smart που εξασφαλίζει την άμεση έκδοση τιμολογίων από τον πελάτη και την άμεση καταχώρηση αγορών και δαπανών.

Έγγραφα

Αυτόματη ενσωμάτωση όλων των εγγραφών από το Epsilon Smart στη λογιστική εφαρμογή χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε γέφυρα ή παραμετροποίηση (πωλήσεις - αγορές - δαπάνες κλπ.).

Κεντρική διαχείριση

Κεντρική διαχείριση και αυτόματη σύνδεση του λογιστή στην εφαρμογή κάθε πελάτη του για την εκτέλεση οποιασδήποτε ενέργειας όπως άνοιγμα νέων παραστατικών, προσαρμογή συντελεστών Φ.Π.Α., μεταβολές ή διαγραφές κινήσεων κλπ.

myDATA

Άμεση σύνδεση με την πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε. για την αποστολή παραστατικών πώλησης.

An unhandled error has occurred. Reload 🗙